Home  |  UCM  |  FPV

 

Zoznam pracovníkov katedry biotechnológií:

 

Vedúci katedry: Ing. Tibor Maliar,PhD.
 
Zástupca vedúceho katedry: RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
 
Tajomníčka katedry: Ing. Ivana Pšenáková, PhD.
 
Sekretárka katedry: Dagmar Machovičová
 
Laborantka katedry: Marianna Polakovičová
 
Pracovníci katedry: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
  doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
  doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Ing. Eva Michalcová, PhD.
  Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.
Doktorandi:  
  RNDr. Gabriela Slaba -- interný doktorand
  Mgr. Michaela Piliarová - interný doktorand

 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM