Home  |  UCM  |  FPV

 

Zoznam pracovníkov katedry biológie:

 

Vedúci katedry: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
   
Zástupca vedúceho katedry: Ing. Viera Horváthová, PhD.
   
Tajomníčka katedry: Ing. Eva Űrgeová, PhD.
   
Sekretárka katedry: Dagmar Machovičová
   
Laborantka katedry: Marianna Polakovičová
   
Pracovníci katedry:   prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
    prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.
    doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
    Ing. Štefan Janeček, DrSc.
    RNDr. Juraj Faragó, PhD.
    Mgr. Lenka Blažeková, PhD.
Doktorandi:   
  Mgr. Daniela Jamrichová - interný doktorand
  Mgr. Matej Planý - interný doktorand
  RNDr. Katarína Vulganová - externý doktorand

 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM