Rozvrh hodín
1APBI-MgD13* - aplikovaná biológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2013/2014, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
08:25-12:05TYZ (30.09.2013) KBIO/md125/13 LLaboratórne cvičenie k semestrálnej práci ILABBIOCHDIPTimko
Ut
08:25-13:00TYZ (24.09.2013) KBIO/md122/13 LLaboratórne cvičenia z aplikovanej biológie ILABBIOCHDuchoňová
17:35-18:30TYZ (24.09.2013) KBIO/bd254/10 Cšportové aktivity IÜrgeovázačiatok 18:00
St
10:15-11:10TYZ (25.09.2013) KCHEM/md101/13 PŠtatistika v biológiiLABFYZNemeček
11:10-12:05TYZ (25.09.2013) KCHEM/md101/13 SŠtatistika v biológiiLABFYZNemeček
12:05-14:50TYZ (25.09.2013) KBIO/md102/13 PPokročilá genomikaSMŠ22Godány
18:30-19:25TYZ (25.09.2013) KBIO/bd254/10 Cšportové aktivity IÜrgeovázačiatok 19:00
Št
11:10-13:55TYZ (26.09.2013) KBIO/md103/13 PBiológia in vitro systémovSMŠ12Preťová
13:55-15:45TYZ (26.09.2013) KBIO/md111/13 PAplikovaná biochémia rastlínSMŠ22Kraic
16:40-19:25TYZ (26.09.2013) KBIO/md101/13 PVybrané kapitoly z molekulárnej biológieSMŠ22Kraic
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00