Home  |  UCM  |  FPV

Rozvrh hodín na zimný semester - ak. r. 2013/2014

 

Legenda k rozvrhom - označenie miestností

Rozvrh hodín pre 1. ročník bakalárskeho štúdia študijného porgramu Aplikovaná biológia. Rozdelenie do skupín na semináre a laboratórne cvičenia.

Poznámka: Na úvodné semináre a laboratórne cvičenia prídu naraz všetky skupiny.

Rozvrh hodín pre 1. ročník bakalárskeho štúdia študijného porgramu Biotechnológie. Rozdelenie do skupín na semináre a laboratórne cvičenia.

Poznámka: Na úvodné semináre a laboratórne cvičenia prídu naraz všetky skupiny.

Rozvrh hodín pre 1. ročník magisterského štúdia študijného porgramu Aplikovaná biológia.

Rozvrh hodín pre 1. ročník magisterského štúdia študijného porgramu Aplikovaná chémia a biochémia.

 

Vyššie ročníky majú rozvrh v systéme AIS


OZNAM:  Študenti, ktorí radi plávate!!!

Pravidelné plávanie v akademickom roku 2013/14 je v stredu 19:00 - 19:45 na plávarni MTF STU Trnava - internát J. Uhra na Bottovej ulici. Začíname s plavkami 25.09.2013.

 

Bližšie info: Ing. Eva Ürgeová, PhD.       
                 (eva.urgeova@ucm.sk)

 

Aktualizované: 17.09.2013 | 16:50

 

 


© 2007 GM 295 | design by GM