B

Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2011

Mgr. Veronika Hasíková
Úloha biologických a abiologických procesov  pri akumulácii katiónových xenobiotík z vodných systémov.
Mgr. Katarína Vulganová
Dynamika tvorby vybraných sekundárnych metabolitov chmeľu.
Mgr. Viera Remencová
Stanovenie izotopovo vymeniteľného mangánu  v reprezentatívnych pôdnych vzorkách.
Mgr. Kristína Muráňová
Príjem kadmia a zinku z roztokov 109CdCl2  a 65ZnCl2 povrchom listov cievnatých rastlín
Mgr. Lenka Ščerbáková
Príspevok k selektívnej separácii  a stanoveniu mangánu spektrofotometriou a IZA
 
 
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM