Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2009

Mgr. Vašková Mária
Stanovenie vybraných sekundárnych metabolitov s biocídnym účinkom v rôznych odrodách chmeľu obyčajného počas vegetácie.

Mgr. Marešová Jana
Príjem a translokácia kobaltu, zinku a cézia v pletivách cievnatých rastlín.


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM