Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2008

Mgr. Hlinková Katarína
Detekcia klonálnej prestavby imunoglobulínových génov a antigén receptorových génov T-buniek u suspektných lymfoproliferatívnych ochorení.

Mgr. Kulacs Peter
Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus L.) ako zdroj prírodných polyfenolov.

Mgr. Šnircová Soňa
Interakcie amínov s montmorillonitmi prechodných prvkov v environmentálnom prostredí.

 

 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM