Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2007

Mgr. Barátová Zuzana
Zákonitosti príjmu rádionuklidov 137Cs a 60Co vodnými a terestrickými rastlinami.

Mgr. Gašparová Diana
Príprava genotypov lucerny siatej s vysokou in vitro regeneračnou schopnosťou použitím rekerentnej selekcie.

Mgr. Hlubíková Alexandra
Izolácia a aplikácia rekombinantnej termostabilnej α-amylázy ako aditíva v pracích práškoch.

Mgr. Ľachká Katarína
Pšenica ako surovina pre produkciu etanolu.

Mgr. Matulová Marcela
Význam biologicky účinných zložiek funkčných potravín v prevencii civilizačných ochorení.

Mgr. Ondrejovič Miroslav
Polyfenoly jabĺk ako iologicky významné látky.

Mgr. Pajtinka Martin
Biologické vlastnosti stenových polysacharidov kvasiniek a vláknitých húb.

Mgr. Pavlovičová Daniela
Zhodnotenie expozície obyvateľstva Slovenskej republiky vybranými kontaminantami z potravín.

Mgr. Šrámková Zuzana
Biotechnologické prístupy k produkcii sekundárnych metabolitov pri chmeli obyčajnom.

Mgr. Viskupičová Jana
Biokatalitická príprava acylovaných derivátov flavonoidov so zvýšenou antioxidačnou účinnosťou.

Mgr. Železníková Zuzana
Štúdium využitia mikroorganizmov ako biokatalyzátorov stereoselektívnych reakcií karbonylových zlúčenín.


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM