Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2006

Mgr. Felčír Martin
Mikrobiálne a rastlinné zdroje biologicky aktívnych látok.
 
Mgr. Chovancová Dagmar
 
Špeciačná analýza selénu v pôde galvanostatickou stripovacou chronopotenciometriou.
 
Mgr. Machovič Martin
Amylolytické enzýmy a škrob-viažúca doména v post-genómovej ére.
 
Mgr. Ľuboš Vrtoch
Bioakumulácia rádionuklidov lišajníkmi a vyššími rastlinami.
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM