Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2005

Mgr. Kokindová Michaela
Genetický polymorfizmus v pšeniciach druhu Triticum turgidum L.
 
Mgr. Uríková Andrea
Mechanizmy cytoprotekcie v modeloch poškodenia nervových buniek.
 
Mgr. Vidová Barbora
Kalusová kultúra chmeľu obyčajného.
 
Mgr. Závodská Lucia
Príspevok k hodnoteniu sorpčných charakteristík lignitu pre rádiostroncium a rádiocézium.
 
Mgr. Chovancová Anna
Vplyv kombinovanej liečby (interferón-alfa a ribavirín) na oxidatívne poškodenie DNA periférnych lymfocytov u pacientov s chronickou hepatitídou C.
 
Mgr. Tomaškovičová Adriana
Vplyv polyoxidónia na špecifickú celulárnu a humorálnu aktivitu (in vitro).
 
Mgr. Kočiová Martina
Vplyv prostredia na biosorpciu rádionuklidov lišajníkmi.
 
Mgr. Valachová Katarína
Testovanie glukoamylázy Glm pre pekárenské aplikácie.


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM