Home  |  UCM  |  FPV

Publikačná činnosť 2009

 

ADC (3)

1. The potential and practical applications of acylated flavonoids
/ J. Viskupičová, M. Ondrejovič, E. Šturdík, 2009 In: Pharmazie - Roč. 64, č. 6 (2009), s. 355-360 Úplný UNIMARC záznam

2. Polyfenoly jabĺk / Miroslav Ondrejovič ... [et al.], 2009 In: Chemické listy - 103 (2009), s. 394-400 Úplný UNIMARC záznam

3. Stability of Quality Traits in Winter Wheat Cultivars / Daniela Mikulíková ... [et al.], 2009 In: Czech Journal of Food Sciences - Roč. 27, č. 6 (2009), s. 403-417 Úplný UNIMARC záznam

 ADE (2)

1. Identifikacija processa biosorbcii v programme Matlab / G. Michaľčonok, M. Pipiška, M. Gornik, 2009 In: Aktuaľnyje problemy i innovacii v ekonomike, upravlenii, obrazovanii, informacionnych technologijach - č. 5, zv. 3 (2009), s. 109-113 Úplný UNIMARC záznam

2. Environmental chemistry of uranium / Lucia Závodská ... [et al.], 2009 In: Hungarian Electronic Journal of Sciences - Hej Manuscript no.: ENV-081221-A
Úplný UNIMARC záznam

 ADF (16)

1. Zinc uptake and distribution in ivy (Hedera helix L.) leaves / Jana Marešová ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 73-82 Úplný UNIMARC záznam

2. Sorption of cationic dyes from aqueous solutions by moss Rhytidiadelphus squarrosus: kinetics and equilibrium studies / Lucia Remenárová ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 53-61 Úplný UNIMARC záznam

3. Secondary metabolites with antibacterial effects from leaves of different hop cultivars during vegetal periods / Eva Ürgeová, Ľudovít Polívka, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 327-332 Úplný UNIMARC záznam

4. The possibility to enhance flavonoids production in Rubia tinctorum L. callus cultures / Daniela Kákoniová ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 191-197 Úplný UNIMARC záznam

5. Effect of chelating agents on phytotoxicity and bioaccumulation of heavy metals in vascular plants / Miroslav Horník ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 271-278 Úplný UNIMARC záznam

6. Linear and non-linear regression analysis for the biosorption kinetics of methylene blue / Ľuboš Vrtoch, Jozef Augustín, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 2 (2009),
s. 199-204 Úplný UNIMARC záznam

7. Influence of anionic surfactants on Zn2+ and Sr2+ uptake by ivy (Hedera helix L.) leaves / Jana Marešová ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 333-339 Úplný UNIMARC záznam

8. Biosorption of cationic dyes BY1, BY2 and BG4 by moss Rhytidiadelphus squarrosus from binary solutions / Lucia Remenárová ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 239-247 Úplný UNIMARC záznam

9. Optimization of rosmarinic acid extraction from lemon balm (Melissa officinalis) / Miroslav Ondrejovič, Hana Benkovičová, Stanislav Šilhár, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 175-182 Úplný UNIMARC záznam

10. Isolation of antioxidants from Alchemilla xanthochlora / Miroslav Ondrejovič, Zuzana Ondrigová, Janka Kubincová, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 313-318
Úplný UNIMARC záznam

11. Enzymatic transformation of flavonoids / Jana Viskupičová, Ernest Šturdík, Miroslav Ondrejovič, 2009 In: Acta Chimica Slovaca - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 88-106 Úplný UNIMARC záznam

12. Conversion of corn fiber into fuel ethanol / Vladimír Ondáš, Hana Novanská, Viera Horváthová, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 183-190 Úplný UNIMARC záznam

 13. Physical-chemical characterization of uranium containing sediments / Lucia Závodská ... [et al.], 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 303-311 Úplný UNIMARC záznam

14. Manganese fractionation analysis in specific soil and sediment samples / Gabriela Nádaská, Kristína Polčová, Juraj Lesný, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 295-301 Úplný UNIMARC záznam

15. Chlorine production for water disinfection by the means of photovoltaic panels / Stanislav Hostin, Peter Benedikovič, Anna Michalíková, 2009 In: Nova Biotechnologica - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 205-210 Úplný UNIMARC záznam

16. Netradičné využitie kukuričnej biomasy pre palivové a chemické účely / Vladimír Ondáš, Ernest Šturdík, 2009 , Unconventional use of corn biomass for fuels and chemical purposes In: Agrochémia - Roč. 13 (49), č. 4 (2009), s. 3-9 Úplný UNIMARC záznam

 AED (4)

1. Vplyv komplexotvorných činidiel na príjem kovov koreňmi cievnatých rastlín / Miroslav Horník, Martin Pipíška, Jozef Augustín, 2009 , Influence of complexing agents on metal uptake by roots of vascular plants In: Mladí vedci 2009 - S. 289-298 Úplný UNIMARC záznam

2. Biosorpcia kovov biomasou machu: štúdium sorpčnej kinetiky a rovnováhy / Martin Pipíška, Miroslav Horník, Jozef Augustín, 2009 , Metal biosorption by moss biomass: kinetics and equlibrium In: Mladí vedci 2009 - S. 339-348 Úplný UNIMARC záznam

3. Porovnanie extrahovateľnosti kovov z pôd použitím jednostupňových extrakčných postupov / Martina Kočiová, Miroslav Horník, Peter Nemeček, 2009 , Comparison of metal extractability from soils by one-step extraction procedures In: Mladí vedci 2009 - S. 306-314 Úplný UNIMARC záznam

4. Biosorpcia aniónových tenzidov povrchom listov cievnatých rastlín / Jana Marešová, Miroslav Horník, Jozef Augustín, 2009 , Biosorption of anionic surfactants by leaf surface of vascular plants In: Mladí vedci 2009 - S. 315-324 Úplný UNIMARC záznam

AFC (3)

1. The influence of complexing ligands on ionic equilibria and metal uptake by vascular plants / Miroslav Horník ... [et al.], 2009 In: Trace Elements in the Food Chain - S. 262-266 Úplný UNIMARC záznam

2. Influence of vegetation period on antioxidant and biocide activity of extracts from hop leaves / Ľ. Polívka, E. Ürgeová, 2009 In: Proceedings of the Scientific Commission CICH - IHB - IHGC - S. 103 Úplný UNIMARC záznam

3. Relationship between xanthohumol, polyphenols and flavonoids content in hop leaves with regard to vegetation period / E. Ürgeová, Ľ. Polívka, 2009 In: Proceedings of the Scientific Commission CICH - IHB - IHGC - S. 101 Úplný UNIMARC záznam

 AFD (10)

1. Biotechnológia, spoločnosť, masmédiá / Ľudovít Polívka, Eva Ürgeová, 2009 In: Masmediálna komunikácia a realita I. - S. 287-302 Úplný UNIMARC záznam

2. Zber a recyklácia opotrebovaných batérií na Slovensku / Stanislav Hostin, Dana Solčianska, Maroš Sirotiak, 2009 , Collecting and recycling of spent batteries in the Slovak In: Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 - S. 54-62 Úplný UNIMARC záznam

3. Hodnotenie biologického odstraňovania vybraných zložiek biomasy / Jozef Fiala ... [et al.], 2009 , Evaluation of biological elimination of selected biomass compounds In: Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 - S. 37-43 Úplný UNIMARC záznam

4. Nové možnosti získavania a úpravy biomasy pre energetické využitie / Slávka Filická, Lenka Blinová, Stanislav Hostin, 2009 In: Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009 - S. 44-47 Úplný UNIMARC záznam

5. Equilibrium modelling of metal biosorption from multicomponent systems / Martin Pipiska ... [et al.], 2009 In: Biotechnology & Metals - S. 77-81 Úplný UNIMARC záznam

6. Participation of biological and abiological processes in Co+, Zn2+, Cd2+ and Cs+ sorption by activated sludge of sewage treatment plant / Jana Maresova ... [et al.], 2009 In: Biotechnology & Metals - S. 69-72 Úplný UNIMARC záznam

7. Uptake and translocation of metal complexes in vascular plants / Miroslav Hornik ... [et al.], 2009 In: Biotechnology & Metals - S. 29-32 Úplný UNIMARC záznam

8. Vzťah medzi nutričnými a technologickými parametrami pšeničných odrôd a reologickými vlastnosťami cesta / Zuzana Šramková ... [et al.], 2009 , Relationship between rheological properties of dough and technological and nutritional quality parameters of wheat cultivars In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín Úplný UNIMARC záznam

9. Produkcia bioetanolu z odrôd pšenice s rozdielnym podielom amylózy v škrobe / Marcela Blažková, Viera Horváthová, Daniela Mikulíková, 2009 , Bioethanol production from wheat cultivars with different amylose ratio in starch
In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín - S. 36-40
Úplný UNIMARC záznam

10. Biologicky aktívne látky v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) / Ivana Pšenáková ... [et al.], 2009 , Biologically active substamces in in vitro cultures of hop (Humulus lupulus L.) In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín - S. 129-130 Úplný UNIMARC záznam

AFG (9)

1. Geneticky podmienená adhézia škrobu na bielkoviny v zrne ozimnej pšenice / Daniela Mikulíková ... [et al.], 2009 In: Chemické listy - 103 (2009), s. 767-768 Úplný UNIMARC záznam

2. Liehovarnícke využitie frakcií kukurice / Viera Horváthová ... [et al.], 2009
In: Chemické listy - 103 (2009), s. 762 Úplný UNIMARC záznam

3. 4th International Conference on Polysaccharides, Prague, 13-14 November 2008 / V. Horváthová, V. Ondáš, D. Mikulíková, 2009 : Barley, Wheat and Rape Straw Hydrolysis for Fermentation Purposes In: Starch-Stärke - 61 (2009), s. 49 Úplný UNIMARC záznam

4. 4th International Conference on Polysaccharides, Prague, 13-14 November 2008 / D. Mikulíková ... [et al.], 2009 : the Value of Starch Composition and Possibility of its Alteration In: Starch-Stärke - 61 (2009), s. 48 Úplný UNIMARC záznam

5. Polyphenol and flavonoid contents of hop callus and cell suspension cultures / I. Pšenáková, Ľ. Gašpárková, J. Faragó, 2009 In: Proceedings of the Scientific Commission CICH - IHB - IHGC - S. 102 Úplný UNIMARC záznam

6. Variation in the content of dietary fibre in bread wheat varieties / Zuzana Šramková ... [et al.], 2009 In: Chemické listy - 103 (2009), s. 776 Úplný UNIMARC záznam

7.  Investigation of cd, co and zn sorption by moss biosorbent using FTIR and SEM-EDX analysis / Martin Pipiska ... [et al.], 2009 In: EMEC 10 - S. 45 Úplný UNIMARC záznam

8. Biosorption of cationic dyes by aquatic bryophyte v. Dubyana in batch and continuous flow / Miroslav Horník ... [et al.], 2009 In: EMEC 10 - S. 83 Úplný UNIMARC záznam

9. Sorption of Co, Zn, Cd and Cs by non-treated activated sludge of municipal sewage work / Jana Marešová ... [et al.], 2009 In: EMEC 10 - S. 84 Úplný UNIMARC záznam

AFH (12)

1. Sorpcia katiónových farbív z jednozložkových a binárnych systémov: štúdium a predikcia sorpčnej rovnováhy / Lucia Remenárová, Martin Pipíška, 2009 In: Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia - S. 21 Úplný UNIMARC záznam

2. Biosorpcia katiónových farbív vodnými rastlinami a zelenými riasami / Veronika Hasíková, Miroslav Horník, 2009 In: Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia - S. 22 Úplný UNIMARC záznam

3. Vplyv komplexotvorných ligandov na príjem kovov pletivami cievnatých rastlín / Jana Guldanová, Miroslav Horník, 2009 In: Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia - S. 23 Úplný UNIMARC záznam

4. Biorefinery for chemicals and energy production / Ľudovít Polívka, Eva Ürgeová, 2009
In: International Conference Applied Natural Sciences 2009 Trnava, October 7-9, 2009 - S. 59 Úplný UNIMARC záznam

5. Uptake of selenite by tobacco (Nicotiana tabacum L.) grown in hydroponic media / Ľuboš Vrtoch ... [et al.], 2009 In: International Conference Applied Natural Sciences 2009 Trnava, October 7-9, 2009 - S. 72 Úplný UNIMARC záznam

6. Development of new generation of the desinfection compounds / Tibor Maliar ... [et al.], 2009 In: International Conference Applied Natural Sciences 2009 Trnava, October 7-9, 2009 - S. 61 Úplný UNIMARC záznam

7. Biofuel from biomass via furfural as alternative to fuel ethanol / Tibor Maliar, Stanislav Šilhár, Miroslav Ondrejovič, 2009 In: International Conference Applied Natural Sciences 2009 Trnava, October 7-9, 2009 - S. 60 Úplný UNIMARC záznam

8. Antioxidant activities of the selected matrix of antioxidants / Tibor Maliar ... [et al.], 2009 In: ChemZi - Roč. 5, č. 9 (2009), s. 216 Úplný UNIMARC záznam

9. Frakcionačná analýza mangánu v sedimentoch rieky Orava / Kristína Polčová, Viera Remencová, Gabriela Pisarčíková, 2009 In: Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia - S. 24 Úplný UNIMARC záznam

10. Extrakčná frakcionácia sedimentov s obsahom uránu / Eva Kosorínová, Lenka Ščerbáková, Lucia Závodská, 2009 In: Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia - S. 25 Úplný UNIMARC záznam

11. Viazanie katiónových farbív zelenou riasou Chlorella sp. / Miroslav Horník ... [et al.], 2009 In: Mikrobiológia vody 2009 - S. 126-133 Úplný UNIMARC záznam

12. Izolácia a charakterizácia baktérií z bazénov na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva / Martin Pipíška, 2009 In: Mikrobiológia vody 2009 - s. 85-91 Úplný UNIMARC záznam

FAI (3)

1. Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia / editori Martin Pipíška, Miroslav Horník, 2009 : aplikované prírodné vedy - ISBN 978-80-8105-102-9 Úplný UNIMARC záznam

2. International Conference Applied Natural Sciences 2009 / editors Martin Pipíška, Miroslav Horník, Júlia Gajdošová, 2009 : Proceedings - ISBN 978-80-8105-129-6 Úplný UNIMARC záznam

3. International Conference Applied Natural Sciences 2009 Trnava, October 7-9, 2009 / editors Martin Pipíška, Miroslav Horník, 2009 : Book of Abstracts - ISBN 978-80-8105-127-2 Úplný UNIMARC záznam

 

<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM