Home  |  UCM  |  FPV

Publikačná činnosť 2005

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie :

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách :
1. 
AAB01 Chriašteľ, Ladislav: Prestup hybnosti a kyslíka v cirkulačných bioreaktoroch. – Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - 64 s. ISBN 80-227-2332-0
 

Ostatné knižné publikácie :

BCI Skriptá učebné texty :
1. 
BCI01 Chriašteľ, Ladislav: Bioinžinierstvo I – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. - 116 s. ISBN: 80-89034-50-0
 
2. 
BCI02 Chriašteľ, Ladislav: Bioinžinierstvo II – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. - 176 s. ISBN: 80-89034-57-8
 

Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch :

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch :
1. 
ADC01 Pipíška, Martin - Horník, Miroslav - Kočiová, Martina - Augustín, Jozef - Lesný, Juraj: Radiostrontium uptake by lichen Hypogymnia physodes In: Nukleonika, 50, 2005, s. S39-S44.
 
2. 
ADC02 Horník, Miroslav - Pipíška, Martin - Vrtoch, Ľuboš - Augustín, Jozef - Lesný, Juraj: Bioaccumulation of 137Cs and 60Co by Helianthus annuus In: Nukleonika, 50, 2005, s. S29-S37.
 
3. 
ADC03 Pipíška, Martin - Kočiová, Martina - Horník, Miroslav - Augustín, Jozef - Lesný, Juraj: Influence of time, temperature, pH and inhibitors on bioaccumulation of radiocaesium – 137Cs by lichen Hypogymnia physodes In: Nukleonika, 50, 2005, s. S49-S52.
 
4. 
ADC04 Račková, Lucia - Firáková, Silvia - Košťálová, Dagmar - Štefek, Milan - Šturdík, Ernest - Májeková, Magdaléna: Oxidation of liposomal membrane suppressed by flavonoids: Quantitative structure-activity relationship In. Bioorganic& Medicinal Chemistry, 13, 2005, s. 6477-6484.
 
5. 
ADC05 Jedinak, Andrej - Maliar, Tibor: Inhibitors of proteases as anticancer drugs In: Neoplasma, 52 (3), 2005, s.185-192.
 
6. 
ADC06 Gazdík, František - Jahnová, Eva - Pijak, Rastislav - Tomaskovičová, Adriana - Gazdíková, Katarína: IFN-  ribavirin therapy decrease the level of soluble adhesion molecules in patients with chronic hpatitis C In: Advances in Immunopathology  Respiratoty Allergy, 2005, s. 99-103. - ISBN 88-7587-166-3
 
7. 
ADC07 Gazdík, František - Koncová, K - Krátky, Adrián - Piják, Rastislav - Chovancová, Anna - Gazdíková, Katarína: Atopy in patients with chronic hepatitis C (Pilot study) In: Advances in Immunopathology  Respiratoty Allergy, 2005, s. 93-97. - ISBN 88-7587-166-3
 
8. 
ADC08 Gazdík, František - Gvozdjáková, A - Kucharská, J - Kucháriková, Zuzana - Jahnová, E - Gazdíková, Katarína: Coenzyme Q10 supplementary therapy decreased corticoid consumption in patients with bronchial asthma In: Advances in Immunopathology  Respiratoty Allergy, 2005, s. 29-33. - ISBN 88-7587-166-3.
 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch :
1. 
ADD01 Kočiová, Martina - Pipíška, Martin - Horník, Miroslav - Augustín, Jozef: Bioaccumulation of radiocesium by lichen Hypogymnia physodes In: Biologia Bratislava, 60, 2005, s. 1-6.
 
2. 
ADD02 Janeček, Štefan: Amylolytic families of glycoside hydrolases: focus on the family GH-57 In: Biologia Bratislava, 60, 2005, s. 177-184.
 
3. 
ADD03 Kokindová, Michaela - Kraic, Ján: Genetic variation of Triticum turgidum L. accessions characterized by DNA markers In: Biologia Bratislava, 60, 2005, s. 451-456.
 

Ostatné recenzované publikácie :


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch :
1. 
ADF01 Pipíška, Martin - Lesný, Juraj - Horník, Miroslav - Augustín, Jozef: Transfer of 137Cs radiocesium from contaminated non-tilled soil into autochthonous vegetation In: Agriculture, 9, 2005, s. 470-478.
 
2. 
ADF 02 Horváthová, Viera - Valachová, Katarína: Použitie kvasinkovej glukoamylázy Glm v pekárskej technológii In: Bulletin potravinárskeho výskumu, 44, 2005, s. 261-271.
 
3. 
ADF03 Gajdošová, Alena - Šturdík, Ernest: Potravinárske využitie ovsa In: Bulletin potravinárskeho výskumu, 44, 2005, s. 169-184.
 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a monografiách :
1. 
AEC01 Lesný, Juraj - Krajňáková, Martina - Pipíška, Martin - Augustín, Jozef: Extraction procedure choice proposal for determination of bioavailable fraction of metals in soil In: Acta Agronomica Ovariensis, 47, 2005, s. 75-80.
 
2. 
AEC02 Lesný, Juraj - Závodská, Lucia - Szakál, Pál - Schmidt, Reszó: Radioindicator study of Zn2+, Cd2+, and Sr2+ sorption on natural zeolites In: Acta Agronomica Ovariensis, 47, 2005, s. 27-36.
 
3. 
AEC03 Szakál, Pál - Schmidt, Reszó - Barkóczi, M - Lesný, Juraj - Halasi, T.: Lombtrágyaként alkalmazott réz-szénhidrát-komplex hatása az oszi búza hozamára és minoségére In: Acta Agronomica Ovariensis, 47, 2005, s. 47-52.
 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách :
1. 
AED01 Mériová, Katarína - Šturdík, Ernest: Nutraceutiká In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 123-143. ISBN 80-89220-10-X
 
2. 
AED02 Valach, Milan - Šturdík, Ernest: Bienzýmový biosenzor na stanovenie etanolu In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 7-15. ISBN 80-89220-10-X
 
3. 
AED03 Ondrejovič, Miroslav - Polívka, Ľudovít - Ürgeová, Eva: Jablkový odpad ako zdroj antibakteriálnych látok In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 55-64. ISBN 80-89220-10-X
 
4. 
AED04 Ürgeová, Eva - Polívka, Ľudovít: Antibakteriálne účinky rastlinných macerátov In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 95-103. ISBN 80-89220-10-X
 
5. 
AED05 Barátová, Zuzana - Horník, Miroslav - Pipíška, Martin - Augustín, Jozef: Biosorpcia Co2+ iónov suspenziou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae za nerastových podmienok In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 17-26. ISBN 80-89220-10-X
 
6. 
AED06 Chovancová, Dagmar - Lesný, Juraj - Chmielewska, Eva: Štúdium sorpcie seléničitanov a selénanov na vybraných sorbentoch In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 27-37. ISBN 80-89220-10-X
 
7. 
AED07 Šramková, Zuzana - Faragó, Juraj: Biotechnologický prístup k štúdiu a produkcii flavonoidov in vitro kultúre chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 39-54. ISBN 80-89220-10-X
 
8. 
AED08 Valachová, Martina - Jedinak, Andrej - Maliar, Tibor: Antiprotease activity of endophytic microorganisms isolated from different medicinal plants In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 65-72. ISBN 80-89220-10-X
 
9. 
AED09 Viskupičová, Jana - Pšenáková, Ivana - Maliar, Tibor: Biotransformácie flavonoidov s použitím lipázy z Candida antartctica In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 83-94. ISBN 80-89220-10-X
 
10. 
AED10 Horváthová, Viera - Ľachká, Katarína - Čiefová, Martina: Etanolová fermentácia enzýmových hydrolyzátov obilnej múky, šrotu a otrúb In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 145-153. ISBN 80-89220-10-X
 
11. 
AED11 Horváthová, Viera - Tkáč, Roman – Horváthová, Veronika: Izolácia a charakterizácia rekombinantných glukoamyláz In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 155-165. ISBN 80-89220-10-X
 
12. 
AED12 Felčír, Martin - Pšenáková, Ivana - Jarábková, Zuzana: Mikrobiálna produkcia flavonoidov In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 73-81 ISBN 80-89220-10-X
 
13. 
AED13 Chovancová, Anna - Šturdík, Ernest: Vplyv beta-glukánov na imunitný systém človeka In: Nova Biotechnologica, V-1, 2005, s. 105-121 ISBN 80-89220-10-X
 

AFC Publikované príspevky na vedeckých konferenciách :
1. 
AFC01 Ürgeová, Eva - Polívka, Ľudovít: Natural Biocides From Plants In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference. 20. – 21. october 2005, Trnava, 2005, s.1 – 12. - ISBN 80-227-2286-3
 

AFG Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií :
1. 
AFG01 Gazdík, František - Jahnová, Eva - Pijak, Rastislav - Tomaskovičová, Adriana - Gazdíková, Katarína: IFN-  ribavirin therapy decrease the levels of soluble adhesion molecules in patients with chronic hepatitis C In: Int J Immunorehab., 7 (1), 2005, s. 47. - ISSN 1562-3629
 
2. 
AFG02 Gazdík, František - Koncová, K - Krátky, Adrián - Piják, Rastislav - Chovancová, Anna - Gazdíková, Katarína: Atopy in patients with chronic hepatitis C In: Int J Immunorehab., 7 (1), 2005, s. 47. - ISSN 1562-3629
 
3. 
AFG03 Gazdík, František - Gvozdjáková, A - Kucharská, J - Kucháriková, Zuzana - Jahnová, E - Gazdíková, Katarína: Coenzyme Q10 supplementary therapy decreased corticoids consumption in patients with bronchial asthma In: Int J Immunorehab., 7 (1), 2005, s. 43-44. - ISSN 1562-3629
 

AFH Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií :
1. 
AFH01 Firáková, Silvia - Ráčková, Lucia - Jedinák, Andrej - Maliar, Tibor - Šturdík, Ernest: QSAR analýza pre antioxidačné účinky flavonoidov In: Zb. príspevkov 3. ročníka Drobnicovho memoriálu, ÚMFG SAV Bratislava, 2005, s. 52-53
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM