Home  |  UCM  |  FPV

Publikačná činnosť 2004

Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch:

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch :
1. 
ADC01 Pipíška, Martin - Lesný, Juraj - Horník, Miroslav - Augustín, Jozef: Plant uptake of radiocesium from contaminated soil In: Nukleonika, 49, 2004, s. S9-S11.
 
2. 
ADC02 Maliar Tibor, Jedinak Andrej, Kadrabova J, Sturdik Ernest: Structural aspects of flavonoids as trypsin inhibitors. In: European Journal Of Medicinal Chemistry, 39 (3): s. 241-248, 2004
 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch :
1. 
ADD01 Horváthová, Viera - Šlajsová, Katarína - Šturdík, Ernest: Evaluation of the glucoamylase Glm from saccharomycopsis fibuligera IFO 0111 in hydrolysis the corn starch In: Biologia Bratislava, 59 (3), 2004, s. 359-363.
 
2. 
ADD02 Jedinák, Andrej - Faragó, Juraj - Pšenáková, Ivana - Maliar, Tibor: Approaches to flavonoids production in plant tissue cultures In: Biologia Bratislava, 59 (6), 2004, s. 697-710.
 

Ostatné recenzované publikácie: :

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch :
1. 
ADE01 Bujnová, Andrea - Lesný, Juraj: Sorption characteristics of zinc and cadmium by some natural-, modified- and synthetic zeolites In: Hungarian Electronic Journal of Sciences, Envir. Eng., 2004.
 

ADE Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách :
1. 
AED01 Kočiová, Martina - Pipíška, Martin - Horník, Miroslav - Augustín, Jozef: Biosorpcia rádiostroncia lišajníkmi In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s.7-16.ISBN 80-89034-79-9
 
2. 
AED02 Horník Miroslav - Vrtoch, Ľuboš - Pipíška, Martin - Augustín, Jozef: Biosorpcia Sr2+ iónov kvasinkami Saccharomyces cerevisiae za nerastových podmienok In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s.17-26.ISBN 80-89034-79-9
 
3. 
AED03 Horník, Miroslav - Pipíška, Martin - Lesný, Juraj - Augustín, Jozef: Obmedzenia použiteľnosti metód fytoextrakcie na remediáciu pôdy kontaminovanej rádiocéziom In: Acta Facultatis Ecologicae, 2004, s. 61-66.
 
4. 
AED04 Horváthová, Viera - Godány, Andrej - Šturdík, Ernest: Hydrolýza kukuričného škrobu rekombinantnou termostabilnou α-amylázou z Thermococcus hydrothermalis In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 119-131.ISBN 80-89034-79-9
 
5. 
AED05 Chovancová, Dagmar - Krajňáková, Martina: Možnosti stanovenia selénu s ohľadom na jeho premeny v biologických systémoch In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 27-40.ISBN 80-89034-79-9
 
6. 
AED06 Závodská, Lucia - Lesný, Juraj: Štúdium kinetiky sorpcie Sr2+ na pôdnych matriciach In: Acta Facultatis Ecologicae, 2004, s. 67-72.
 
7. 
AED07 Bujnová, Andrea - Koprda, V - Lesný, Juraj: Využitie slovenských zeolitov k obohacovaniu pôd zinkom a znižovaniu hladín kadmia. In: Acta Facultatis Ecologicae, 2004, s. 111-113.
 
8. 
AED08 Jarábková, Zuzana - Pšenáková Ivana: Izolácia endofytických mikroorganizmov ako producentov antokyánov In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 27-40.ISBN 80-89034-79-9
 
9. 
AED09 Dlugošová, Katarína - Pšenáková, Ivana: Antioxidačné účinky vybraných sekundárnych metabolitov In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 27-40.ISBN 80-89034-79-9
 
10. 
AED10 Ürgeová, Eva - Kopáni, Juraj: Vplyv sekundárnych metabolitov rastlín na fytopatogénne vláknité huby In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 71-82.ISBN 80-89034-79-9
 
11. 
AED11 Gago, František - Pajtinka, Martin - Ürgeová, Eva: Inhibičný účinok rastlinných macerátov na fytopatogénne baktérie In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 83-95.ISBN 80-89034-79-9
 
12. 
AED12 Vulganová, Katarína – Faragó, Juraj – Hudcovicová, Martina: Molekulárne metódy detekcie stability genómu Chmeľu obyčajného uchovávaného v in vitro kultúre In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 41-53.ISBN 80-89034-79-9
 
13. 
AED13 Vidová, Barbora – Faragó, Juraj: Vplyv druhu a koncentrácie sacharidu na tvorbu kalusu Chmeľu obyčajného In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 55-69.ISBN 80-89034-79-9
 
14. 
AED14 Machovič, Martin – Janeček, Štefan: Bioinformatická analýza škrob-viažúcej domény In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 97-117.ISBN 80-89034-79-9
 
15. 
AED15 Gajdošová, Alena – Šturdík, Ernest: Biologické, chemické a nutrično-zdravotné charakteristiky pekárskych cereálií In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 133-154.ISBN 80-89034-79-9
 
16. 
AED16 Együdová, Iveta - Šturdík, Ernest: Ťažké kovy a pesticídy v potrvinách In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 155-173. ISBN 80-89034-79-9
 
17. 
AED17 Felčír, Martin – Maliar, Tibor – Valachová, Martina: Endofytické mikroorganizmy ako perspektívny zdroj nových látok s biologickou aktivitou In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 175-184. ISBN 80-89034-79-9
 
18. 
AED18 Kokindová, Michaela – Šturdík, Ernest: Zdravotné aspekty hydrofilných a lipofilných vitamínov In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 209-232. ISBN 80-89034-79-9
 
19. 
AED19 Zálešáková, Alžbeta – Bielková, Soňa – Gregová, Edita – Kraic, Ján: Vyhľadávanie zdrojov kvality v kolekcii genetických zdrojov pšenice In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 233-242. ISBN 80-89034-79-9
 
20. 
AED20 Ondrík, Peter – Mikulôíková, Daniela – Kraic, Ján: Závislosť medzi dĺžkovou variabilitou génu β-amy1 a aktivitou β-amylázy jačmeňa In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 243-251. ISBN 80-89034-79-9
 
21. 
AED21 Valach, Milan – Mrňák, Róbert – Šturdík, Ernest: Grafit-epoxidové biosenzory na stanovenie glukózy In: Nova Biotechnologica, IV-1, 2004, s. 253-266. ISBN 80-89034-79-9
 

ACF Publikované príspevky na vedeckých konferenciách :
1. 
AFC01 Lesný, Juraj - Vass, I - Krajňáková, Martina - Kovácsné Takács T - Závodská Lucia: Modern eljárások vizek fémtertalmának meghatározására (Moderné metódy stanovovania kovov vo vodách) In: Zborník medzinárodnej konferencie „Tudományos napok (Vedecké dni) V. Környezettudományi tanácskozás (V. Environmentálne rokovanie)“, Győr, 3.- 11. novembra 2004.
 
2. 
AFC02 Ürgeová, Eva - Polívka, Ľudovít: Characterisation autochthonous bacteria for degradation of polyethers In: 12th International Scientific Conference, Trnava, Slovakia; 14. – 15. October 2004, s. 219.
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM