Home  |  UCM  |  FPV

Pokračovanie v štúdiu

Po úspešnom absolvovaní 3-ročného bakalárskeho štúdia v študijnom programe "Biotechnológie" môže absolvent pokračovať v druhom - magisterskom - 2-ročnom štúdiu v študijnom programe "Aplikovaná chémia a biochémia".

Po úspešnom absolvovaní 3-ročného bakalárskeho štúdia v študijnom programe "Aplikovaná biológia" môže absolvent pokračovať v druhom - magisterskom - 2-ročnom štúdiu v študijnom programe "Aplikovaná biológia".

Absolvent magisterského štúdia si môže zvýšiť svoju vedeckú kvalifikáciu v rámci rigorózneho konania a získať titul RNDr. na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave.

Absolvent magisterské stupňa môže ďalej pokračovať tiež v štúdiu v študijnom programe "Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia" alebo "Molekulárne biológia" formou 3. stupňa - doktorandského - a získať titul PhD.


© 2007 GM | design by GM