Home  |  UCM  |  FPV

Laboratóriá

    

Názov laboratória:                                Vedúci laboratória (pracoviska):

Mikrobiologické laboratórium I                Ing. Viera Horváthová, PhD. 
Mikrobiologické laboratórium II              Ing. Eva
Ürgeová, PhD.
Biochemické laboratórium                         Ing. Ivana Pšenáková
Laboratórium biochemických metód           Ing. Viera Horváthová, PhD. 
Fermentačné laboratórium                        Ing. Tibor Maliar, PhD.

Laboratórium fytochémie                          RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.            

 


© 2007 GM 295 | design by GM