2

Home  |  UCM  |  FPV

 

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2013/2014

Magisterské štátne skúšky: 12.06. - 13.06.2014

Bakalárske štátne skúšky: 26.08. - 27.08.2014

 

Študijné programy - štúdium podľa kreditového systému

1. Biotechnológie - 1. stupeň vysokoškolského štúdia
           1.ročník (Bc.)
           2.ročník (Bc.)
           3.ročník (Bc.)

2. Aplikovaná biológia - 1. stupeň vysokoškolského štúdia
           1.ročník (Bc.)
           2.ročník (Bc.)
           3.ročník (Bc.)

3. Aplikovaná chémia a biochémia - 2. stupeň vysokoškolského štúdia
           1. ročník (Mgr.)
           2. ročník (Mgr.)

3. Aplikovaná biológia - 2. stupeň vysokoškolského štúdia
          1. ročník (Mgr.)
          2. ročník (Mgr.)

 

Harmonogram štúdia v akademickom roku

Informácie o štúdiu - študijné programy FPV UCM 2013/2014

Štátne skúšky

Záverečné práce - smernica pre písanie záverečných prác

Tlačivá a formuláre


© 2007 GM 295 | design by GM