Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2012

01. Rok: 2012
  Študent: Bc. Kristína Ábelová
  Názov:
Aktivácia bieliacich hliniek pre jedlé oleje a ich aplikácia
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
02. Rok: 2012
  Študent: Bc. Miroslava Bachratá
  Názov:
Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu xenobiotík v riečnych sedimentoch
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
03. Rok: 2012
  Študent: Lucia Cíbiková
  Názov:
Príprava a analýza vedľajších produktov etanolovej fermentácie pšeníc
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
04. Rok: 2012
  Študent: Bc. Ľubomíra Deáková
  Názov:
Kvalita semien ovsa siateho ovplyvnená abiotickým stresovým faktorom
  Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
  Pracovisko: CVRV VURV Piešťany
 
05. Rok: 2012
  Študent: Bc. Lenka Demčišáková
  Názov:
Nové látky s antimikrobiálnou aktivitou, potenciálne inhibujúce syntézu bakteriálneho peptidoglykánu
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
06. Rok: 2012
  Študent: Bc. Martina Gabčová
  Názov:
Elektrochemické metódy dezinfekcie vody
  Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
07. Rok: 2012
  Študent: Bc. Patrícia Gašparcová
  Názov:
Štúdium vlastností substrátov na výťažnosť bioplynu
  Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
08. Rok: 2012
  Študent: Bc. Andrea Kuchtová
  Názov:
In silico identifikácia katalytickej mašinérie v alfa-amylázovej rodine GH119
  Školiteľ: Ing. Štefan Janeček, DrSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
09. Rok: 2012
  Študent: Bc. Michaela Nejedlá
  Názov:
Transkripčné regulátory aktinofága μ1/6
  Školiteľ:
Ing. Andrej Godány, CSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
10. Rok: 2012
  Študent: Bc. Denisa Partelová
  Názov:
Aplikácia biomasy sladkovodného machu Vesicularia dubyana ako sorbentu katiónových xenobiotík
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
11. Rok: 2012
  Študent: Bc. Michaela Piliarová
  Názov:
Obsah antokyanínov vo farebných pšeniciach
  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
12. Rok: 2012
  Študent: Bc. Gabriela Slaba
  Názov:
Potenciálna protizápalová aktivita extraktov pripravených z jačmeňa siateho na úrovni in vitro
  Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
13. Rok: 2012
  Študent: Bc. Michaela Valovčiaková
  Názov:
Reverzibilita väzby toxických kovov viazaných v čistiarenských kaloch
  Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
 
14. Rok: 2012
  Študent: Bc. Miroslava Velická
  Názov:
Príprava a analýza tuhej frakcie pri etanolovej fermentácii kukurice
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM