Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2011

01. Rok: 2011
  Študent: Katarína Borženská
  Názov:
Produkcia sekundárnych metabolitov s antibakteriálnymi účinkami v explantátových kultúrach chmeľu obyčajného
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
02. Rok: 2011
  Študent: Lucia Dubovecká
  Názov:
Charakterizácia replikačného počiatku korynefága BFK20
  Školiteľ: Ing. J. Ugorčáková, CSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
03. Rok: 2011
  Študent: Vladimír Frišták
  Názov:
Mechanizmus sorpcie Co2+ iónov aktivovaným kalom čistiarní odpadových vôd
  Školiteľ: RNDr. J. Marešová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
04. Rok: 2011
  Študent: Tatiana Gablovičová
  Názov:
Príspevok k hodnoteniu mobility pôdneho mangánu
  Školiteľ: RNDr. G. Nádaská
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
05. Rok: 2011
  Študent: Daniela Chmelová
  Názov:
Produkcia lignocelulolytických enzýmov vláknitou hubou bielej hniloby Ceriporiopsis subvermispora
  Školiteľ: RNDr. M. Ondrejovič, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
06. Rok: 2011
  Študent: Veronika Janíková
  Názov:
Alkalická predúprava fermentačne využiteľnej rastlinnej biomasy
  Školiteľ: RNDr. M. Ondrejovič, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
07. Rok: 2011
  Študent: Filip Kľučiarovský
  Názov:
Dynamika tvorby biologicky aktívnych látok v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného
  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
08. Rok: 2011
  Študent: Martin Ležovič
  Názov:
Štúdium replikačného proteínu pg44 (DNA polymeráza) korynefága BFK20
  Školiteľ: RNDr. G. Bukovská, CSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
09. Rok: 2011
  Študent: Pavlína Liptáková
  Názov:
Vývoj prostriedkov na morenie osiva na báze prírodných produktov
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2011
  Študent: Zuzana Pukajová
  Názov:
Štruktúra, funkcia a evolúcia alfa-glukozidáz  
  Školiteľ: Ing. Š. Janeček, DrSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
11. Rok: 2011
  Študent: Kristína Sedláková
  Názov:
Chemické a palivovo-energetické charakteristiky odrôd pšenice
  Školiteľ: Mgr. J. Jurovatá
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
12. Rok: 2011
  Študent: Anna Šuňovská
  Názov:
Kompetitívne vzťahy pri sorpcii katiónových xenobiotík biomasou rias
  Školiteľ: RNDr. M. Horník, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
13. Rok: 2011
  Študent: Lenka Tišáková
  Názov:
Bioakumulácia 137Cs a 60Co prokaryotickými mikroorganizmami
  Školiteľ: RNDr. M. Pipíška, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
 
15. Rok: 2011
  Študent: Jana Zmeškalová
  Názov:
Bioaktívne látky v divorastúcich rastlinách chmeľu obyčajného
  Školiteľ: RNDr. J. Faragó, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM