Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2010

01. Rok: 2010
  Študent: Katarína Tomšíková
  Názov:
Frakcionácia pšeničného šrotu pri fermentačnej výrobe etanolu.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
02. Rok: 2010
  Študent: Veronika Hasíková
  Názov:
Interakcie toxických látok so sladkovodnými rastlninami.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
03. Rok: 2010
  Študent: Kristína Muráňová
  Názov:
Príjem Cs+, Cd2+ a Zn2+ iónov pletivami tabaku viržínskeho (N. tabacum L.) a chmeľu obyčajného (H. lupulus L.).
  Školiteľ: RNDr. Jana Marešová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
04. Rok: 2010
  Študent: Lucia Hetešová
  Názov:
Antioxidačná aktivita chmeľových extraktov.
  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
05. Rok: 2010
  Študent: Petra Plavčková
  Názov:
Promótorové oblasti aktinofága mí 1/6.
  Školiteľ: Ing. Andrej Godány, CsC.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
06. Rok: 2010
  Študent: Ivana Stašová
  Názov:
Príprava 2-fenyletanolu biotransformáciou z L-fenylalanínu voľnými a imobilizovanými kvasinkami.
  Školiteľ: Ing. Vladimír Štefuca, PhD.
 
07. Rok: 2010
  Študent: Lucia Jurigová
  Názov:
Studená rafinácia rastlinných olejov s obsahom omega-3 mastných kyselín.
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
08. Rok: 2010
  Študent: Dáša Dobrotová
  Názov:
Vplyv geneticky modifikovaných rastlín lucerny na funkčnú diverzitu bakteriálnych spoločenstiev rizosféry.
  Školiteľ: Ing. Natália Faragová
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
09. Rok: 2010
  Študent: Kristína Vašinová
  Názov:
Znižovanie obsahu lipidov a úprava podmienok scukrovania kukuričného šrotu pre zefektívnenie etanolovej fermentácie.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2010
  Študent: Miroslava Sedliaková
  Názov:
Biosorpcia organických látok a kovov prírodnými sorbentmi.
  Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
11. Rok: 2010
  Študent: Lenka Ščerbáková
  Názov:
Stanovenie mangánu sub-superekvivalentovou izotopovou zrieďovacou analýzou.
  Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Lesný, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
12. Rok: 2010
  Študent: Renáta Kozáková
  Názov:
Charakterizácia vybraných odrôd pšenice pre účely chlebopekárskeho využitia.
  Školiteľ: Mgr. Lenka Duchoňová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
13. Rok: 2010
  Študent: Eva Kollárová
  Názov:
Adventívna organogenéza v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného.
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
14. Rok: 2010
  Študent: Viera Remencová
  Názov:
Stanovenie bioprístupného mangánu v pôdach.
  Školiteľ: Mgr. Gabriela Nádaská
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
15. Rok: 2010
  Študent: Hana Súkopová
  Názov:
Chemometrické zhodnotenie kvality pšenice pre produkciu biopalív.
  Školiteľ: Mgr. Jana Jurovatá
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM