Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2009

01. Rok: 2009
  Študent: Jana Beláková
  Názov:
Stanovenie parametrov oxidačného stresu pri chronickej hepatitíde.
  Školiteľ:  
  Pracovisko:  
 
02. Rok: 2009
  Študent: Hana Benkovičová
  Názov:
Izolácia kyseliny rozmarínovej z medovky lekárskej (Melissa officinalis).
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
03. Rok: 2009
  Študent: Zuzana Beňová
  Názov:
Kultivácia zrelých embrií obilnín in vitro.
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
04. Rok: 2009
  Študent: Marcela Blažková
  Názov:
Vplyv odrody pšenice a zloženia ich škrobu na produkciu etanolu.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV - UCM Trnava
 
05. Rok: 2009
  Študent: Karol Blesák
  Názov:
Škrob-viažúce domény v post-genomickej ére.
  Školiteľ: Ing. Štefan Janeček, DrSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
06. Rok: 2009
  Študent: Jaroslava Chovaníková
  Názov:
Produkcia sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.).
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
07. Rok: 2009
  Študent: Petra Černá
  Názov:
Extrakty ovsa s antioxidačnou aktivitou.
  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
08. Rok: 2009
  Študent: Martina Danihelová
  Názov:
Biologická účinnosť acylovaných derivátov flavonoidov.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
09. Rok: 2009
  Študent: Jana Guldanová
  Názov:
Príjem komplexov kovov koreňmi cievnatých rastlín.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2009
  Študent: Andrea Hlinková
  Názov:
Vplyv dusíka a selénu na obsah β-glukánu v zrne ovsa siateho (Avena sativa).
  Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
11. Rok: 2009
  Študent: Jana Jantová
  Názov:
Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami Wautersia eutropha.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
12. Rok: 2009
  Študent: Eva Mária Kolháneková
  Názov:
Využitie extraktov chmeľu a cibule na morenie osiva pšenice a jačmeňa.
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
13. Rok: 2009
  Študent: Eva Kosorínová
  Názov:
Extrakčná frakcionácia sedimentov s obsahom uránu.
  Školiteľ: RNDr. Lucia Závodská
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
14. Rok: 2009
  Študent: Katarína Majzlová
  Názov:
Charakterizácia divého typu a mutantu Y391 alfa-amylázy z Thermococcus hydrothermalis.
  Školiteľ: Ing. Štefan Janeček, DrSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
15. Rok: 2009
  Študent: Hana Novanská
  Názov:
Liehovarnícke využitie frakcií kukurice.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
16. Rok: 2009
  Študent: Zuzana Ondrigová
  Názov:
Izolácia rutínu z Ruty voňavej (Ruta graveolens).
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
17. Rok: 2009
  Študent: Kristína Polčová
  Názov:
Frakcionačná analýza mangánu v riečnych sedimentoch.
  Školiteľ: Mgr. Gabriela Nádaská
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
18. Rok: 2009
  Študent: Lucia Remenárová
  Názov:
Biosorpcia katiónov kovov a farbív z jedno- a viaczložkových systémov.
  Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
19. Rok: 2009
  Študent: Petronela Žižková
  Názov:
Extrakty brečtanu s antioxidačnou aktivitou.
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM