Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2007

1. Rok: 2007
  Študent: Katarína Bakičová
  Názov:
Antioxidačná aktivita vybraných vzoriek poľnohospodárskych plodín.
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2007
  Študent: Katarína Hlinková
  Názov:
Proteáza aktinofága µ 1/6.
  Školiteľ: RNDr. Jarmila Farkašovská, CSc., Doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
  Pracovisko: Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave
 
3. Rok: 2007
  Študent: Mária Kolníková
  Názov:
Stanovenie uránu vo významných prírodných vodách Slovenska.
  Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2007
  Študent: Peter Kulacs
  Názov:
Príprava extraktov chmeľu oyčajného (Humulus lupulus L.) s biocídnymi účinkami.
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
5. Rok: 2007
  Študent: Kristína Ladányiová
  Názov:
Príprava extraktov cesnaku kuchynského (Allium sativum) s biocídnymi účinkami.
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2007
  Študent: Jana Lenghartová
  Názov:
Možnosti využitia pšenice pre produkciu palivového etanolu.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2007
  Študent: Jana Sekáčová
  Názov:
Transport dvojmocných katiónov kovov v pletivách cievnatých rastlín.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2007
  Študent: Soňa Šnircová
  Názov:
Sorpcia Co 2+ a Zn 2+ iónov biomasou lišajníka Evernia prunastri.
  Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
9. Rok: 2007
  Študent: Katarína Štefaňáková
  Názov:
Overenie účinnosti biopesticídnych preparátov z rastlín voči agrárne významným fytopatogénom.
  Školiteľ: Doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM