Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2005

1. Rok: 2005
  Študent: Katarína Vulganová
  Názov:
Štúdium stability genómu chmeľu obyčajného v in vitro kultúre molekulárnou analýzou mikrosatelitných sekvencií DNA
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
 
2. Rok: 2005
  Študent: Zuzana Jarábková
  Názov:
Produkcia flavonoidov mikroorganizmami
  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2005
  Študent: Martin Pajtinka
  Názov:
Alliaceae ako zdroj biocídnych látok
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2005
  Študent: Ľuboš Vrtoch
  Názov:
Bioakumulácia rádiocézia a rádiokobaltu rastlinami
  Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
5. Rok: 2005
  Študent: Martina Čiefová
  Názov:
Hydrolýza a fermentácia škrobnatých substrátov
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2005
  Študent: František Gago
  Názov:
Biocídne účinky extraktov chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.)
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2005
  Študent: Zuzana Březíková
  Názov:
Biochemická charakterizácia rekombinantnej termostabilnej -amylázy z Thermococus hydrothermalis exprimovanej v Escherichia coli
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2005
  Študent: Dagmar Chovancová
  Názov:
Príspevok k štúdiu sorpcie seléničitanov a selénanov na vybraných sorbentoch
  Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
9. Rok: 2005
  Študent: Veronika Horváthová
  Názov:
Izolácia a charakterizácia rekombinantných glukoamyláz
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM