Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2004

1. Rok: 2004
  Študent: Martina Bodiová
  Názov:
Perspektívy rastlinných kultúr pri produkcii inhibítorov patofyziologických proteináz
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra
 
2. Rok: 2004
  Študent: Katarína Dlugošová
  Názov:
Antioxidačné účinky sekundárnych metabolitov
  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2004
  Študent: Martin Felčír
  Názov:
Endofytické mikroorganizmy ako perspektívny zdroj nových látok s biologickou aktivitou
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra
 
4. Rok: 2004
  Študent: Anna Chovancová
  Názov:
Vplyv kombinovanej liečby (interferón-alfa + ribavirín) na oxidatívne poškodenie DNA periférnych lymfocytov u pacientov s chronickou hepatitídou C
  Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
  Pracovisko: SZU - Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
 
5. Rok: 2004
  Študent: Lýdia Jendeková
  Názov:
Bakteriocídne účinky rastlinných metabolitov
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2004
  Študent: Martina Kočiová
  Názov:
Biosorpcia rádionuklidov lišajníkmi
  Školiteľ: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2004
  Študent: Juraj Kopáni
  Názov:
Fungicídne účinky rastlinných metabolitov
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2004
  Študent: Martin Machovič
  Názov:
Bioinformatická analýza škrob viažucej domény
  Školiteľ: Ing. Štefan Janeček, DrSc.
  Pracovisko: Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
 
9. Rok: 2004
  Študent: Jana Malovcová
  Názov:
Hydrolýza škrobnatých substrátov rekombinantnou termostabilnou alfa-amylázou z Thermococcus hydrothermalis
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2004
  Študent: Peter Ondrík
  Názov:
Vzťah medzi aktivitou beta-amylázy a dĺžkou variabilitou génu beta-amy1 v jačmeni
  Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
11. Rok: 2004
  Študent: Andrea Sujová
  Názov:
Biologické hodnotenie poľnohospodárskych plodín z aspektu zdravotnej prospešnosti
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra
 
12. Rok: 2004
  Študent: Adriana Tomaškovičová
  Názov:
Vplyv polyoxidónia na vybrané parametre špecifickej celulárnej a humorálnej imunity in vitro
  Školiteľ: doc. MUDr. František Gazdík, CSc.
  Pracovisko: SZU - Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
 
13. Rok: 2004
  Študent: Katarína Valachová
  Názov:
Príprava škrobových hydrolyzátov pre etanolovú fermentáciu
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
14. Rok: 2004
  Študent: Barbora Vidová
  Názov:
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich kalogenézu pri chmeli obyčajnom
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
15. Rok: 2004
  Študent: Alžbeta Zálešáková
  Názov:
Vyhľadávanie donorov technologickej kvality múky v kolekcii genetických zdrojov pšenice
  Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
16. Rok: 2004
  Študent: Lucia Závodská
  Názov:
Rádioindikátorové štúdium kinetiky špeciácie stroncia v pôdnych matriciach
  Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM