Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2003

1. Rok: 2003
  Študent: Andrea Borová
  Názov:
Vplyv vybraných antioxidantov na DNA poškodenie lymfocytov u pacientov s bronchiálnou astmou
  Školiteľ: doc. MUDr. František Gazdík, CSc.
  Pracovisko: Oddelenie klinickej imunológie, Ústav preventívnej a klinickej medicíny Bratislava
 
2. Rok: 2003
  Študent: Jarmila Butkovská
  Názov:
Amylolytické enzýmy pripravené technikami génových manipulácií - izolácia a charakterizácia
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2003
  Študent: Juraj Jakubík
  Názov:
Chemická špeciácia rádiocézia v tuhých matriciach
  Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2003
  Študent: Michaela Kokindová
  Názov:
Molekulárna taxonómia druhu Triticum turgidum  L.
  Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
5. Rok: 2003
  Študent: Katarína Kubičková
  Názov:
Vplyv zlepšujúcich prípravkov na technológiu a kvalitu bežného pečiva
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2003
  Študent: Eva Madleňáková
  Názov:
Skríning rastlinných metabolitov ako perspektívnych látok s terapeutickým účinkom
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra
 
7. Rok: 2003
  Študent: Monika Marecová
  Názov:
Optimalizácia produkcie vybraných probiotických kultúr
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2003
  Študent: Ivana Remeňová
  Názov:
Vplyv koenzýmu Q10, C vitamínu a E vitamínu na expresiu adhezívnych molekúl u pacientovs bronchiálnou astmou
  Školiteľ: doc. MUDr. František Gazdík, CSc.
  Pracovisko: Oddelenie klinickej imunológie, Ústav preventívnej a klinickej medicíny Bratislava
 
9. Rok: 2003
  Študent: Marian Rozložník
  Názov:
Bioakumulácia rádiocézia vo vybraných mikroorganizmoch
  Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2003
  Študent: Lenka Vašková
  Názov:
Vývoj kalusovej kultúry pri chmeli obyčajnom a analýza vybraných sekundárnych metabolitov
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
11. Rok: 2003
  Študent: Alena Gajdošová
  Názov:
Biotechnologická produkcia sekundárnych metabolitov tisu
  Školiteľ: Ing. Marta Múčková, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra
 
12. Rok: 2003
  Študent: Miroslav Horník
  Názov:
Izolácia a charakterizácia mikroorganizmov pôdy dlhodobo kontaminovanej s 137Cs
  Školiteľ: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
13. Rok: 2003
  Študent: Martina Valachová
  Názov:
Sekundárne metabolity endofytických húb s cytotoxickou aktivitou
  Školiteľ: Ing. Marta Múčková, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM