Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2002

1. Rok: 2002
  Študent: Katarína Novakovová
  Názov:
Zvýraznenie charakteru odrodových vín riadenou fermentáciou
  Školiteľ: Ing. Jaroslava Pátková, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava
 
2. Rok: 2002
  Študent: Elena Mikulová
  Názov:
Bioakumulácia kadmia pomocou mikroorganizmov
  Školiteľ: Ing. Soňa Kováčová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2002
  Študent: Katarína Oravcová
  Názov:
Identifikácia Listeria monocytogenes  L. v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou
  Školiteľ: RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
  Pracovisko: Oddelenie mikrobiológie a chémie, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
 
4. Rok: 2002
  Študent: Lýdia Repická
  Názov:
Koenzým Q10 a vybrané antioxidanty u pacientov s bronchiálnou astmou
  Školiteľ: doc. MUDr. František Gazdík, CSc.
  Pracovisko: ÚPKM Bratislava
 
5. Rok: 2002
  Študent: Andrea Uríková
  Názov:
Optimalizovanie podmienok produkcie erytritolu kmeňovej Moniliella pollinis
  Školiteľ: Ing. Martin Minárik
  Pracovisko: Likospol, a.s., Bratislava
 
6. Rok: 2002
  Študent: Katarína Ušáková
  Názov:
Indukcia somatickej embryogenézy z listových báz a nezrelých súkvetí jačmeňa siateho (Hordeum vulgare  L.)
  Školiteľ: Mgr. Lenka Němcová
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
7. Rok: 2002
  Študent: Ľubica Uváčková
  Názov:
Faktory ovplyvňujúce embryogénny potenciál kalusov indukovaných z petiolov lucerny siatej (Medicago sativa  L.)
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 
8. Rok: 2002
  Študent: Radoslav Varga
  Názov:
Vplyv fyzikálnych faktorov na biosorpciu kobaltu a ortuti
  Školiteľ: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
9. Rok: 2002
  Študent: Miriam Varghová
  Názov:
Mikrobiálna degradácia polyéterov
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2002
  Študent: Andrej Jedinák
  Názov:
Štrukturálne aspekty vývoja originálnych inhibítorov serínových proteináz
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: Výskumný ústav liečiv Modra
 
11. Rok: 2002
  Študent: Zdenka Dulajová
  Názov:
Charakterizácia amylázových preparátov využívaných v pekárenskej technológii
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
12. Rok: 2002
  Študent: Michaela Králičková
  Názov:
Inovácia tekutých mliečnych výrobkov ovsenými hydrolyzátmi
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
13. Rok: 2002
  Študent: Martin Pipíška
  Názov:
Biodegradácia etyloéndioxidu, propylénoxidu a glykolov mikroorganizmami izolovanými z odpadnej vody chemického závodu
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
14. Rok: 2002
  Študent: Marcela Matulová
  Názov:
Enkapsulácia vegetačných vrcholov chmeľu obyčajného (Humulus lupulus  L.) pre účely kryoprezervácie
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM