Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených bakalárskych prác v roku 2012

 

1. Rok: 2012
  Študent:
Silvia Bielečková
  Názov:
Cereálne arabinoxylány ako zdraviuprospešné prípravky
  Školiteľ:
Mgr. František Gago
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2012
  Študent:
Eva Florková
  Názov:
Využiteľnosť odpadov výroby energie z obnoviteľných surovín
  Školiteľ:
RNDr. Lucia Remenárová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2012
  Študent: Jaroslav Franko
  Názov:
Etanolová fermentácia cereálií
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2012
  Študent: Tomáš Iván
  Názov:

Proces dealkoholizácie piva a vína

  Školiteľ: Ing. Ľubomír Kluka
  Pracovisko: VUP Biocentrum v Modre
 
5. Rok: 2012
  Študent: Katarína Kepštová
  Názov:

Odhad množstva bioprístupného zinku pomocou rádioindikátorových metód

  Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2012
  Študent: Erik Krošlák
  Názov:
Vývoj a parametrizácia skrínningových metód inhibítorov farmakologicky atraktívnych enzýmov
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2012
  Študent: Daniela Masná
  Názov:

Produkcia polyhydroxyalkanoátov baktériami druhu Wautersia eutorpha

  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2012
  Študent: Ivana Michálková
  Názov:

Elicitácia tvorby biologicky aktívnych látok v in vitro rastlinných kultúrach

  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 

9. Rok: 2012
  Študent: Veronika Onderčinová
  Názov:

Obsah polyfenolových látok v chmeli obyčajnom

  Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2012
  Študent: Soňa Petrovičová
 

Názov:

Adaptogény ako zdroj antioxidantov

 

Školiteľ:

RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

11.

Rok:

2012

 

Študent:

Veronika Poláková

 

Názov:

Stabilita chmeľových extraktov

 

Školiteľ:

RNDr. Juraj Faragó, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

12.

Rok:

2012

 

Študent:

Katarína Pozníková

 

Názov:

Využitie nerudných nerastov pri ochrane životného prostredia

 

Školiteľ:

RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave
 

13.

Rok:

2012

 

Študent:

Renáta Rauchová

 

Názov:

Využitie amylolytických enzýmov v praxi

 

Školiteľ:

Ing. Viera Horváthová, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

14.

Rok:

2012

 

Študent:

Peter Šikula

 

Názov:

Produkcia špeciálneho oleja z vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní hrozna

 

Školiteľ:

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

Pracovisko:

VUP Biocentrum v Modre

 

15.

Rok:

2012

 

Študent:

Zuzana Trajteľová

 

Názov:

Bioakumulácia katiónov kovov prokaryotickými mikrorganizmami

 

Školiteľ:

RNDr. Martin Pipíška, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

16.

Rok:

2012

 

Študent:

Martin Valica

 

Názov:

Využitie slnečnej energie pre elektrochemické procesy úpravy a čistenia vody

 

Školiteľ:

doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

17.

Rok:

2012

 

Študent:

Lenka Zacharová

 

Názov:

Obsah polyfenolových látok v kultúrnom a divorastúcom chmeli

 

Školiteľ:

Ing. Ivana Pšenáková

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

18.

Rok:

2012

 

Študent:

Erika Zákopčanová

 

Názov:

Vzťah geneticky modifikovanej kukurice a pôdnych mikroorganizmov

 

Školiteľ:

Ing. Natália Faragóová, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM