Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených bakalárskych prác v roku 2010

 

1. Rok: 2010
  Študent: Kristína Ábelová
  Názov:
Zdroje omega-3 mastných kyselín rastlinného pôvodu
  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2010
  Študent: Miroslava Bachratá
  Názov:
Lyzimeter ako nástroj štúdia transportných procesov látok v pôde
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2010
  Študent: Lucia Cíbiková
  Názov:
Mikrobiálni producenti etanolu z hydrolyzátov biomasy
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2010
  Študent: Ľubomíra Deáková
  Názov:

Vplyv teplotného stresu a obsahu beta-D-glukánu na životaschopnosť semien ovsa siateho

  Školiteľ: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
  Pracovisko: SCPV VÚRV Piešťany
 
5. Rok: 2010
  Študent: Lenka Demčišáková
  Názov:

Nové látky inhibujúce syntézu bakteriálneho peptidoglykánu

  Školiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2010
  Študent: Veronika Dubáčová
  Názov:
Farmaceuticko-medicínske využitie cererálií a ich frakcií
  Školiteľ: Mgr. František Gago
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2010
  Študent: Martina Gabčová
  Názov:

Využitie slnečnej energie pre elektrochemické metódy dezinfekcie vody

  Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2010
  Študent: Patrícia Gašparcová
  Názov:

Využitie substrátov z chovu koní pre produkciu bioplynu

  Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 

9. Rok: 2010
  Študent: Ivana Husková
 

Názov:

Chmeľ obyčajný ako liečivá rastlina

 

Školiteľ:

RNDr. Juraj Faragó, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

10.

Rok:

2010

 

Študent:

Andrea Kuchtová

 

Názov:

Bioinformatická analýza škrob-viažúcich domén alfa-amyláz laktobacilov

 

Školiteľ:

Ing. Štefan Janeček, DrSc.

 

Pracovisko:

SAV Bratislava

 

11

Rok:

2010

 

Študent:

Michaela Nejedlá

 

Názov:

Represory aktinofága mí1/6

 

Školiteľ:

Ing. Andrej Godány, CSc.
 

Pracovisko:

SAV Bratislava
 

12.

Rok:

2010

 

Študent:

Denisa Partelová

 

Názov:

Biosorpcia syntetických farbív vodnými rastlinami v prietokových systémoch

 

Školiteľ:

RNDr. Miroslav Horník

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

13.

Rok:

2010

 

Študent:

Michaela Piliarová

 

Názov:

Flavonoidy a ich genetické zdroje

 

Školiteľ:

Ing. Ivana Pšenáková

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

14.

Rok:

2010

 

Študent:

Michaela Valovčiaková

 

Názov:

Využitie nových prístupov pri štúdiu kinetiky sorpcie xenobiotík

 

Školiteľ:

RNDr. Ľuboš Vrtoch

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM