Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených bakalárskych prác v roku 2009

 

1. Rok: 2009
  Študent: Katarína Borženská
  Názov:
SVyužitie kalusových kultúr chmeľu ako zdroja biologicky aktívnych látok.
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2009
  Študent: Roman Dorčík
  Názov:
Sorpcia organických látok biomasou mikromycét.
  Školiteľ: RNDr. Ľuboš Vrtoch
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2009
  Študent: Daniela Chmelová
  Názov:
Vplyv podmienok kultivácie pôdnych mikroorganizmov na produkciu lignocelulolytických enzýmov.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2009
  Študent: Lucia Dubovecká
  Názov:

Expresia cudzorodých génov v koryneformných baktériách.

  Školiteľ: Ing. Jana Ugorčáková, CsC.
  Pracovisko:  
 
5. Rok: 2009
  Študent: Vladimír Frišták
  Názov:

Možnosti ovplyvnenia prestupu katiónov kovov cez membránový systém povrchu listov.

  Školiteľ: RNDr. Jana Marešová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2009
  Študent: Tatiana Gablovičová
  Názov:
Spracovanie rádioaktívnych odpadov jadrových elektrární a niektoré kontrolné merania.
  Školiteľ: Doc. Dr. Habil Juraj Lesný, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2009
  Študent: Veronika Janíková
  Názov:

Zvýšenie fermentovateľnosti lignocelulózového materiálu predúpravou biomasy.

  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2009
  Študent: Filip Kľučiarovský
  Názov:

Biologicky aktívne látky v in vitro kultúrach chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.).

  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 

9. Rok: 2009
  Študent: Martin Ležovič
 

Názov:

Mechanizmy replikácie bakteriofágov.

 

Školiteľ:

RNDr. Gabriela Bukovská, CsC.

 

Pracovisko:

 

 

10.

Rok:

2009

 

Študent:

Pavlína Liptáková

 

Názov:

Biocídne účinky extraktov cibule na fytopatogénne huby.

 

Školiteľ:

Ing. Eva Ürgeová

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

11

Rok:

2009

 

Študent:

Lukáš Mišík

 

Názov:

Vplyv obsahu amylózy v cereálnom škrobe na produkciu etanolu.

 

Školiteľ:

Ing. Viera Horváthová, PhD.
 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave
 

12.

Rok:

2009

 

Študent:

Kristína Sedláková

 

Názov:

Vplyv vybraných fyzikálno-chemických veličín na reologické vlastnosti kukuričných škrobových gélov.

 

Školiteľ:

Ing. Marek Vajdák

 

Pracovisko:

Amylum Boleráz

 

13.

Rok:

2009

 

Študent:

Katarína Semmelbauerová

 

Názov:

Nové trendy v transgenóze rastlín.

 

Školiteľ:

RNDr. Juraj Faragó, CsC.

 

Pracovisko:

SCPV VÚRV Piešťany

 

14.

Rok:

2009

 

Študent:

Anna Šuňovská

 

Názov:

Akumulácia látok vodnými rastlinami z roztokov v prietokovom systéme.

 

Školiteľ:

RNDr. Miroslav Horník

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

15.

Rok:

2009

 

Študent:

Lenka Tišáková

 

Názov:

Bioakumulácia 137Cs a 60Co prokaryotickými organizmami.

 

Školiteľ:

RNDr. Martin Pipíška, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

16.

Rok:

2009

 

Študent:

Miroslava Velická

 

Názov:

Vplyv zloženia škrobu na reologické vlastnosti jeho gélov charakterizované Brabenderovými krivkami.

 

Školiteľ:

Ing.  Marek Vajdák

 

Pracovisko:

Amylum Boleráz

 

17.

Rok:

2009

 

Študent:

Jana Zmeškalová

 

Názov:

Genetika regeneračnej schopnosti obilnín in vitro.

 

Školiteľ:

RNDr. Juraj FAragó, CsC.

 

Pracovisko:

SCPV VÚRV Piešťany

 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM