Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených bakalárskych prác v roku 2008

 

1. Rok: 2008
  Študent: Miroslava Sedliaková
  Názov:
Sorpcia bázických farbív prírodnými sorbentami.
  Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2008
  Študent: Jana Bašová
  Názov:
Možnosti a následky vnútornej kontaminácie ľudského organizmu rádiostronciom.
  Školiteľ: Mgr. Gabriela Pisarčíková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2008
  Študent: Ivana Koštrnová
  Názov:
Nízkoenergetické sladidlá rastlinného pôvodu.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Ondrejovič
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2008
  Študent: Lenka Ščerbáková
  Názov:

Kontaminácia prostredia uránom a súčasný stav analytických metód na jeho stanovenie.

  Školiteľ: RNDr. Lucia Závodská
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
5. Rok: 2008
  Študent: Eva Kollárová
  Názov:

Súčasný stav a perspektívy biotechnológií v rastlinnej produkcii.

  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, PhD.
  Pracovisko: VÚRV Piešťany
 
6. Rok: 2008
  Študent: Katarína Tomšíková
  Názov:
Príprava palivového etanolu z lignocelulózových materiálov.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2008
  Študent: Soňa Kosáková
  Názov:

Využitie explantátových kultúr na produkciu zdraviu prospešných látok.

  Školiteľ: Ing. Ivana Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2008
  Študent: Renáta Kozáková
  Názov:

Transport kovov cez membránový systém listov cievnatých rastlín.

  Školiteľ: Mgr. Jana Sekáčová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
9. Rok: 2008
  Študent: Petra Plavčková
  Názov:

Lytické enzýmy bakteriofágov.

  Školiteľ: Ing. Andrej Godány, CSc.
  Pracovisko: UMB SAV Bratislava
 

10. Rok: 2008
  Študent: Lucia Jurigová
 

Názov:

Biologicky aktívne látky v cereáliách.

 

Školiteľ:

RNDr. Martin Felčír

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

11.

Rok:

2008

 

Študent:

Viera Krajinčáková

 

Názov:

Prírodné látky s antimikróbnym účinkom.

 

Školiteľ:

Ing. Tibor Maliar, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

12

Rok:

2008

 

Študent:

Viera Remencová

 

Názov:

Environmentálne aspekty chémie technécia a metódy jeho stanovenia.

 

Školiteľ:

Mgr. Gabriela Pisarčíková

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

13.

Rok:

2008

 

Študent:

Kristína Vašinová

 

Názov:

Príprava palív z obnoviteľných surovín.

 

Školiteľ:

Ing. Tibor Maliar, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

14.

Rok:

2008

 

Študent:

Hana Súkopová

 

Názov:

Identifikácia toxikogénnych húb Fusarium ssp. izolovaných zo semien pšenice.

 

Školiteľ:

Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

 

Pracovisko:

VÚRV Piešťany

 

15.

Rok:

2008

 

Študent:

Kristína Muráňová

 

Názov:

Väzba toxických kovov na biopolyméry nižších rastlín.

 

Školiteľ:

Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

16.

Rok:

2008

 

Študent:

Ivana Stašová

 

Názov:

Štúdium biosyntézy sekundárnych metabolitov pri chmeli obyčajnom (Humulus lupulus L.).

 

Školiteľ:

Ing. Ivana Pšenáková

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

17.

Rok:

2008

 

Študent:

Dáša Dobrotová

 

Názov:

Princípy a odlišnosti genetickej transformácie a klasického šľachtenia rastlín.

 

Školiteľ:

RNDr. Juraj Faragó, PhD.

 

Pracovisko:

VÚRV Piešťany

 

18.

Rok:

2008

 

Študent:

Lucia Hetešová

 

Názov:

Posúdenie využiteľnosti mikroplatničkových metód stanovenia antioxidačnej aktivity.

 

Školiteľ:

Ing. Ivana Pšenáková

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

19.

Rok:

2008

 

Študent:

Veronika Hasíková

 

Názov:

Interakcie katiónov farbív so sladkovodnými riasami a rastlinami.

 

Školiteľ:

RNDr. Miroslav Horník

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM